fuckyeahbleachshit:

“I’m…sorry…Shinji……I…was impatient…”

HIYORI YOU BETTER NOT DIE YOU

fuckyeahbleachshit:

“I’m…sorry…Shinji……I…was impatient…”

HIYORI YOU BETTER NOT DIE YOU